fbpx

SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT / เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 26 – 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 3-5 ปี
 • จัดทำรายงานการสำรวจและนำเสนอได้
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพื้นฐานการออกแบบ ทั้งผังโครงการ และตัวอาคาร
 • มีความรู้ทางด้านงานสถาปนิคหรืองานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

งานที่ต้องรับผิดชอบ

 • นำเสนอแนวคิดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อเพิ่มช่องทาง การสร้างรายได้ของธุรกิจ
 • ออกแบบและวางผังโครงการเบื้องต้น
 • Comment แบบ และ Clear แบบสำหรับโครงการใหม่ๆ และปัจจุบัน
 • ติดตามการก่อสร้างและประสานงานกับผู้ออกแบบ