fbpx

บริษัท ธีเอ็นพี เอสเตท ได้รับรางวัล ISO 50001

บริษัท ธีเอ็นพี เอสเตท จำกัด ได้ปลูกฝังพนักงานในเรื่องการประหยัดพลังงานมาเสมอ รวมทั้งใส่ใจในการสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้เป็น Well being home อีกด้วย ซึ่งหมายถึง บ้านที่จะทำให้ผู้อาศัยได้อยู่แบบสุขกาย สุขใจสบายกระเป๋า ประหยัดค่าไฟ เพราะเราได้ใส่ใจการจัดการบ้านให้สอดคล้องกับทิศทางแดดลม ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดเหมาะสม โดยทางบริษัทได้นำหลักการของ ISO 50001 เข้ามาปรับใช้ทั้งกับอาคารเล้าเป้งง้วน ทั้งภายในบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราในทุกๆโครงการ

สิ่งที่ได้กลับมาทำให้เกิดวินัยในพนักงานและทำให้พนักงานของเราเห็นความสำคัญ ช่วยประหยัดงบประมาณในด้านค่าไฟ ทำให้เราสามารถนำเม็ดเงินที่ประหยัดไปพัฒนาด้านอื่นๆต่อได้ หรือแม้แต่ลูกค้าที่ได้ซื้อบ้าน Well being home ไปก็ประทับใจเช่นกัน

ทำให้บริษัท ธีเอ็นพี เอสเตท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 50001 ในเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา