fbpx

< Back

ธีเอ็นพี เอสเตท ปันน้ำใจให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

< Back

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางสาวณัฐชนันท์พร แฟรงคาวสกี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารบริษัท ธีเอ็นพี เอสเตท จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางอังคณา พลังกรู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล เป็นตัวแทนรับมอบ